Close

Teacher Niyojan,Chhorahi Block

Teacher Niyojan,Chhorahi Block
Title Description Start Date End Date File
Teacher Niyojan,Chhorahi Block

Block Teacher Chhorahi (01 to 05)

Urdu sansodhit final medha suchi:- (01 to 05)

Panchayat Shikshak Niyojan  Final Merit List EKAMBA :- (01 to 05)

Panchayat Shikshak Niyojan  Final Merit List PARORA :- (01 to 05)

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List AMARI :- (01 to 05)

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List SAWANT :- (01 to 05)

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List SHAHPUR :- (01 to 05)

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List N.PIPAR :- (01 to 05)

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List AIJNI :- (01 to 05)

Block Teacher Chhorahi (01 to 05) Date 04.12.2020

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List AIJNI :- (01 to 05) Date 07.12.2020

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List NARAYAN PIPAR B.ED & D.EL.ED :- (01 to 05) Date 07.12.2020

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List Amani :- (01 to 05) Date 11.12.2020

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List Malpur :- (01 to 05) Date 11.12.2020

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List Sahpur :- (01 to 05) Date 11.12.2020

Panchayat Shikshak Niyojan  Provisional Merit List Sawant :- (01 to 05) Date 11.12.2020

02/09/2020 31/03/2021 View (2 MB) 1 TO 5 URDU (304 KB) 1 TO 5 B.ED (4 MB) 1 to 5 urdu sansodhit final medha suchi (392 KB) chhorahi (1-5) (3 MB) Chhorahi (1-5) 1 (3 MB) 1 TO 5 BED AMARI (1 MB) 1 TO 5 URDU AMARI (425 KB) NIOS & D.EL.ED AMARI 1 TO 5 (640 KB) B.ED 1 TO 5 SAWANT (2 MB) URDU 1 TO 5 SAWANT (984 KB) NIOS.D.LED 1 TO 5 SAWANT (1 MB) 1 TO 5 URDU SAHPUR (755 KB) B.ED 1 TO 5 SAHPUR (1 MB) NIOS D.EL.ED 1 TO 5 SAHPUR (1 MB) D.EL.ED 1 TO 5 N.PIPAR (1 MB) N.PIPAR 1 TO 5 BED (1 MB) URDU B.ED 1 TO 5 N.PIPAR (350 KB) URDU D.EL.ED 1 TO 5 N.PIPAR (346 KB) AIJNI DELED FINAL DATA (844 KB) AIJNI B.ED FINAL DATA (1 MB) Chhorahi 04.12.2020 (9 MB) B.ED & DELED FINAL DATA AIJNI (2 MB) NARAYAN PIPAR B.ED & D.EL.ED (2 MB) narayanpipar edit dinesh (381 KB) GramPanchayat Raj Amari (chhorahi) General MIX DEGREE (3 MB) GramPanchayat Raj Amari (chhorahi) Urdu (522 KB) GramPanchayat Raj Malpur (chhorahi) (826 KB) GramPanchayat Raj Sahpur General NIOS+D.EL.ED (2 MB) GramPanchayat Raj Sahpur Urdu (711 KB) GramPanchayat Raj Sawant (chhorahi) General NIOS+D.EL.ED (1 MB) GramPanchayat Raj Sawant (chhorahi) Urdu NIOS+D.EL.ED (726 KB)