Close

Teacher Recruitment, Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Cheriyabariyarpur
Title Description Start Date End Date File
Teacher Recruitment, Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Manjhoul 01 Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Manjhoul 02 Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Basahi  Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Vikrampur Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Cheriyabariyarpur, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Gopalpur Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Kumbhi Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Manjhoul 03Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) sakarwasa Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

Teacher Recruitment, Provisional Merit List Basic Grade ( I-V ) Sripur Panchayat, Block – Cheriyabariyarpur

26/12/2020 31/03/2021 View (684 KB) Manjhoul 01 Urdu (305 KB) basics grade gen (1) (19 files merged) (3 MB) Manjhoul 02 Urdu (273 KB) Basahi Rejected (409 KB) Basahi Urdu (380 KB) vikrampur general (717 KB) vikrampur Radd (420 KB) vikrampur Urdu (224 KB) cheriyabariyarpur General (2 MB) cheriyabariyarpur Rejected (420 KB) cheriyabariyarpur Urdu (436 KB) Gopalpur Gen (559 KB) Gopalpur Rejected (378 KB) Gopalpur Urdu (393 KB) Kumbhi Gen (411 KB) Kumbhi Urdu (379 KB) Mnjhoul 03 Radya (375 KB) Mnjhoul 03 Samanya (768 KB) Mnjhoul 03 Urdu (385 KB) Sakarbasa Gen (481 KB) Sakarbasa Rejected (469 KB) Sakarbasa Urdu (403 KB) Shreepur Basic (495 KB) Shreepur Radda (388 KB)