बंद करे

ग्रामीण विकास विभाग

फ़िल्टर निर्देशिका विभाग के अनुसार

फ़िल्टर

ग्रामीण विकास विभाग
नाम पद ईमेल Mobile No Landline No Fax No पता
श्री अनिल कुमार प्र वि पदा सम्हो अखा कुरहा प्र वि पदा सम्हो अखा कुरहा bdo.samh.beg@gmail.com 9431818253 प्रखण्ड कार्यालय, सम्हो अखा कुरहा
श्री मुकेश कुमार प्र वि पदा भगवानपुर प्र वि पदा भगवानपुर bdo.bhag.beg@gmail.com 9431818580 प्रखण्ड कार्यालय, भगवानपुर
श्री सतीश कुमार प्र वि पदा खोदावान्दपुर प्र वि पदा खोदावान्दपुर bdo.khud.beg@gmail.com 9431818250 प्रखण्ड कार्यालय, खोदावान्दपुर
श्री प्रशांत कुमार प्र वि पदा छौराही प्र वि पदा छौराही bdo.chho.beg@gmail.com 9431818585 प्रखण्ड कार्यालय, छौराही
श्री सुधीर कुमार प्र वि पदा बलिया प्र वि पदा बलिया bdo.bali.beg@gmail.com 8409555159 प्रखण्ड कार्यालय, बलिया
श्री संजीत कुमार प्र वि पदा गढ़पुरा प्र वि पदा गढ़पुरा bdo.garh.beg@gmail.com 9431818582 प्रखण्ड कार्यालय, गढ़पुरा
श्री मनोरंजन प्रसाद प्र वि पदा डंडारी प्र वि पदा डंडारी bdo.dand.beg@gmail.com 9431818586 प्रखण्ड कार्यालय, डंडारी
श्री अखिलेश कुमार प्र वि पदा बिरपुर प्र वि पदा बिरपुर bdo.birp.beg@gmail.com 9431818584 प्रखण्ड कार्यालय, बिरपुर
मनोरमा कुमारी प्र वि पदा बखरी प्र वि पदा बखरी bdo.bakh.beg@gmail.com 9431818245 प्रखण्ड कार्यालय, बखरी
श्री राजेश कुमार राजन प्र वि पदा साहेबपुर कमाल प्र वि पदा साहेबपुर कमाल bdo.sahe.beg@gmail.com 9431818251 प्रखण्ड कार्यालय, साहेबपुर कमाल